บอร์ดสนทนา

วิดิโอน่าสนใจ-โหราศาสตร์ภารตะ

Krujiab.com ( ครูเจี้ยบดอทคอม )
ติวเข้ม คณิตศาสตร์ อังกฤษ โดยวิธีธรรมชาติ รับรองผล ด้ยวิธีการสอนแนวใหม่

Google+

ตัวอย่างการสอน - โหราศาสตร์ภารตะ from horaparata.com on Vimeo.

ตัวอย่างการสอน - โหราศาสตร์ภารตะ from Vilert Chew on Vimeo.

จักรราศี – ๒ มาตราของจักรราศี โหราศาสตร์

มาตราส่วนของจักรราศี

จักรราศี = ๑๒ ราศี

จักรราศี = ๓๖๐ องศา

๑    ราศี = ๓๐ องศา

๑    องศา = ๖๐ ลิบดา

๑    ลิบดา = ๖๐ ฟิลิบดา

 

รูปสัญญลักษณ์ของจักรราศี

จักรราศีที่ใช้ในวิชาโหราศาสตร์นั้น มีอยู่สองชนิด คือ

๑. จักรราศีอาทิตย์

๒. จักรราศีจันทร์


๑. จักรราศีอาทิตย์

จักรราศีแบบนี้เกิดจากการโคจรของดวงอาทิตย์ไปตามเส้นรวิมรรคผ่านกลุ่มดาวนักษัตรต่างๆ ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้นสิบสองกลุ่มโดยใช้เวลาโคจรผ่านกลุ่มดาวนักษัตรดังกล่าวทั้งสิบสองกลุ่มเป็นเวลาหนึ่งปี และเรียกชื่อราศีตามกลุ่มดาวนักษัตรที่ดวงอาทิตย์โคจรผ่าน มีดังต่อไปนี้

๑. ราศีเมษ ใช้สัญญลักษณ์ตัวเลขว่า ราศี ๐

๒ ราศีพฤษภ ใช้สัญญลักษณ์ตัวเลขว่า ราศ ๑

๓. ราศีมิถุน ใช้สัญญลักษณ์ตัวเลขว่า ราศี ๒

๔. ราศีกรกฎ ใช้สัญญลักษณ์ตัวเลขว่า ราศี ๓

๕. ราศีสิงห์ ใช้สัญญลักษณ์ตัวเลขว่า ราศี ๔

๖. ราศีกันย์ ใช้สัญญลักษณ์ตัวเลขว่า ราศี ๕

๗. ราศีตุลย์ ใช้สัญญลักษณ์ตัวเลขว่า ราศี ๖

๘. ราศีพิจิก ใช้สัญญลักษณ์ตัวเลขว่า ราศี ๗

๙. ราศีธธนู ใช้สัญญลักษณ์ตัวเลขว่า ราศี ๘

๑๐. ราศีมังกร ใช้สัญญลักษณ์ตัวเลขว่า ราศี ๙

๑๑. ราศีกุมภ์ ใช้สัญญลักษณ์ตัวเลขว่า ราศี ๑๐

๑๒. ราศีมีน ใช้สัญญลักษณ์ตัวเลขว่า ราศี ๑๑

ข้อสังเกตุ เลขสัญญลักษณ์ประจำราศีจะเริ่มจาก ราศี ๐

โดยที่ดวงอาทิตย์จะโคจรผ่านกลุ่มดาวนักษัตรเหล่านี้ทั้งสิบสองกลุ่ม ซึ่งมีอัตราโคจรผ่านกลุ่มดาวนักษัตรเหล่านี้แต่ละราศีเฉลี่ยราศีละหนึ่งเดือน จากสาเหตุนี้จึงทำให้เกิดเป็นที่มาของวิธีการนับวันเดือนปีแบบ สุริยคติ และกลายเป็นมาตราฐานสากลนิยม ดังที่ที่เราใช้นับวัน เดือน ปี กันอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเอง


๒. จักรราศีจันทร์

จักรราศีแบบนี้เกิดจากแนวการโคจรของดวงจันทร์ผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ต่างๆจำนวนยี่สิบเจ็ดกลุ่ม (โบราณนั้นมีกำหนดกลุ่มฤกษ์ไว้ทั้งสิ้นยี่สิบแปดกลุ่ม  ในปัจจุบันนี้นั้นนิยมใช้เพียงยี่สิบเจ็ดกลุ่มเท่านั้น ฤกษ์ที่ถูกตัดออกไปนั้นคือ กลุ่มฤกษ์อภิชิต แต่ก็มีนักโหราศาสตร์บางกลุ่มมีมติเห็นควรให้เพิ่มเติมกลุ่มดาวฤกษ์กลับเข้าไป  รวมทั้งสิ้นเป็นยี่สิบแปดกลุ่ม เหมือนเช่นเดิม) โดยมีอัตราการโคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์เฉลี่ยกลุ่มละหนึ่งวันโดยประมาณและเมื่อดวงจันทร์โคจรผ่านดาวฤกษ์ทั้งยี่สิบเจ็ดกลุ่มครบหนึ่งรอบ(ประมาณยี่สิบเจ็ดวัน)จะถือว่าเป็นเวลาหนึ่งเดือน จากสาเหตุนี้จึงทำให้มีการคิดวันเดือนปีอีกแบบหนึ่งเรียกว่าวันเดือนปีแบบ จันทรคติ โหราศาสตร์ไทยยังนิยมใช้การนับวันเดือนปีแบบนี้อยู่

 

นักษัตรฤกษ์

โหราศาสตร์มาตราฐาน – ๑ จักรราศี

จักรราศี

จักรราศีคือรูปจำลองสมมติของอาณาเขตบริเวณท้องฟ้าที่นักโหราศาสตร์กำหนด ขึ้นมาเพื่อใช้อ้างอิงและบอกตำแหน่งดวงดาวต่างๆที่โคจรบนท้องฟ้า (ตามแนวเส้น รวิมรรค) สำหรับบันทึกตำแหน่งของดวงดาวที่มีอยู่จริงบนท้องฟ้า และจุดสมมติต่างๆที่เกิดกรรมวิธีต่างๆทางโหราศาสตร์ ลงเป็นรูปแผนภูมิอันหนึ่งที่เราเรียกว่า ดวงชะตา เพื่อใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์เรื่องราวต่างๆ เปรียบเสมือนเป็นแผนที่ใช้บอกตำแหน่งของดวงดาวนั่นเอง จักรราศีมีรูปทรงสันฐาณเป็นวงกลมโดยมีจุดเริ่มต้นที่จุดศูนย์องศาของราศีเมษ จุดเริ่มต้นนี้เรียกว่าจุดเมษ หรือ จุดสงกรานต์ ในทรรศนะของโหราศาสตร์ไทยนั่นเอง (จุดนี้ในทางดาราศาสต์ร์เรียกว่าจุดวิษุวัต)ในทางโหราศาสตร์เรียกจักรราศี ที่มีจุดตั้งต้นที่จุดนี้ว่า จักรราศีแบบนิรายนะ [ ..... อ่านต่อ ...]

การตั้งค่า Locale ใน Window8 – โปแกรมโหราศาสตร์ – Parastro 2

การตั้งค่า Locale ใน Window8

 การตั้งค่า Locale ใน Window โหราศาสตร์ Parastro V2 

 

 

การอัปเดทโปรแกรมโหราศาสตร์ Parastro v2 [ ..... อ่านต่อ ...]

อัพเดท Parastro 2 0.0.60 -โปรแกรมโหราศาสตร์

ไฟล์เซทอัพโปรแกรม โหราศาสตร์ Parastro Version 2  

Parastro 2 .0.0.60 _ (แก้ไขเพิ่มเติม) 05:30 น 10/12/2557  ดาวน์โหลด

Parastro 2 .0.0.60 05:30 น 24/11/2557

[ ..... อ่านต่อ ...]

บุษกรนวางค์ – โหราศาสตร์ภารตะ

บุษกรนวางค์ – โปรแกรมโหราศาสตร์ Parastroโหราศาสตร์ Parastro

[ ..... อ่านต่อ ...]

อัพเดท Parastro 2 – โหราศาสตร์-ภารตะ-โปรแกรม

ไฟล์เซทอัพโปรแกรม โหราศาสตร์ Parastro Version 2  รุ่นทดลองใช้งาน

Parastro 2 .0.0.56 _ (แก้ไขเพิ่มเติม) 03:30 น 24/11/2557 Parastro 2 .0.0.56 03:30 น 24/11/2557 – ปรับแก้ครหสนธิที่แสดงข้อมูลไม่ถูกต้องและซ้ำกัน – [ ..... อ่านต่อ ...]

การบันทึกและสำรองข้อมูล โปรแกรมโหราศาสตร์ Parastro

การบันทึกและสำรองข้อมูล โปรแกรมโหราศาสตร์ Parastroโหราศาสตร์ Parastro

 

การใช้ดวงนวางค์จักรตรวจสอบมุมสัมพันธ์-โหราศาสตร์

การใช้ดวงนวางค์จักรตรวจสอบมุมสัมพันธ์-โหราศาสตร์ – โปรแกรมโหราศาสตร์ Parastro

การใช้ครหสนธิในโปรแกรมโหราศาสตร์ Parastro

การใช้ครหสนธิในโปรแกรมโหราศาสตร์ Parastro

วิดิโอ ครหสนธิ – โหราศาสตร์

วิดิโอ ตัวอย่างการใช้งาน โปรแกรมโหราศาสตร์ Parastro  - การใช้งานครหสนธิ

[ ..... อ่านต่อ ...]

ตัวอย่างการสอน โหราศาสตร์ ภารตะ โดย อ.สิทธินาถ ทองมี – โหราศาสตร์ภารตะ

ตัวอย่างการสอน โหราศาสตร์ ภารตะ โดย อ.สิทธินาถ ทองมี – โหราศาสตร์ภารตะ สอนระบบทางไกล

 

 

[ ..... อ่านต่อ ...]

ดวงชะตาชาวราศีมังกรในปี ๒๕๕๖ – ภิญโญ พงศ์เจริญ – โหราศาสตร์ไทย

ชาวราศีมังกร

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มกราคม-12 กุมภาพันธ์

ราศีมังกร (CAPRICORN) เป็นราศีที่ 10 แห่งจักรราศี เป็นราศีธาตุดินชนิดจรราศี เป็นราศีแห่งการกระทำ มีความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ เอาจริงเอาจัง รอบคอบ เจ้าระเบียบ ใฝ่รู้ เป็นนักสร้างสรรค์ นักลงทุน [ ..... อ่านต่อ ...]