บอร์ดสนทนา

วิดิโอน่าสนใจ-โหราศาสตร์ภารตะ

Krujiab.com ( ครูเจี้ยบดอทคอม )
ติวเข้ม คณิตศาสตร์ อังกฤษ โดยวิธีธรรมชาติ รับรองผล ด้ยวิธีการสอนแนวใหม่

Google+

ตัวอย่างการสอน - โหราศาสตร์ภารตะ from horaparata.com on Vimeo.

ตัวอย่างการสอน - โหราศาสตร์ภารตะ from Vilert Chew on Vimeo.

นักษัตรฤกษ์ – โหราศาสตร์

โหราศาสตร์แบ่งจักรราศีออกเป็น ส่วนย่อยๆคือราศีทั้ง ๑๒ แต่ในทางโหราศาสตร์จันทรคติมีการแบ่งส่วนจักรย่อยของจักรราศีอีกตามส่วนที่กลุ่มดาวนักษัตรต่างที่รายรอบอยู่ โดยแบ่งเป็น ๒๗ กลุ่มดาวฤกษ์ ดังนี้

๑.อัศวินี
๒.ภรณี
๓. กฤตติกา
๔. โรหินี
๕. มฤคศิระ
๖. อารทรา
๗. ปุณวสุ
๘. บุษยะ
๙. อาศเลษะ
๑๐ . มฆา
๑๑. บุรพลคุณี
๑๒. อุตตรผลคุณี
๑๓. หัสตะ
๑๔. จิตรา
๑๕. สวาติ
๑๖.วิสาขะ
๑๗. อณุราธะ
๑๘. เชษฐะ
๑๙. มูลละ
๒๐. บุรพอาษาฐะ
๒๑. อุตรอาษาฐะ
๒๒. ศรวณะ
๒๓. ธนิษฐะ
๒๔. ศตภิสัช
๒๕. บุรพภัทรบท
๒๖. อุตรภัทรบท
๒๗. เรวดี

ระบบโหราศาสตร์จันทรคตินั้นยึดถือเอาจันทร์เพ็ญโคจรผ่านในฤกษ์ที่ ๑๔  (วันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ) คือฤกษ์จิตรา  เรียกว่า เดือนห้า จิตรมาส ถือเป็นต้นปี

 

7 comments to นักษัตรฤกษ์ – โหราศาสตร์

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>