บอร์ดสนทนา

วิดิโอน่าสนใจ-โหราศาสตร์ภารตะ

Krujiab.com ( ครูเจี้ยบดอทคอม )
ติวเข้ม คณิตศาสตร์ อังกฤษ โดยวิธีธรรมชาติ รับรองผล ด้ยวิธีการสอนแนวใหม่

Google+

ตัวอย่างการสอน - โหราศาสตร์ภารตะ from horaparata.com on Vimeo.

ตัวอย่างการสอน - โหราศาสตร์ภารตะ from Vilert Chew on Vimeo.

ปทานุกรมโหราศาสตร์

จุลศักราช


หรคุณ

จำนวนวันนับจากวันก่อตั้งศักราชต่างๆ เช่น หรคุณจุลศักราช หมายถึงจำนวนวันที่เริ่มนับจากวันที่เริ่มก่อตั้งจุลศักราชมาจนถึงวัน ประสงค์

 

กรันติ

การบ่ายเบนของระดับเทห์วัตถุ (ดาวพระเคราะห์) ไปที่แนวโคจรจากจุดศูนย์กลางแถบรวิมรรค หรือ แถบสุริยะวิถีไปด้านบน (เหนือ)หรือด้านล่าง (ใต้) เรียกว่า การปัดเหนือ และ ปัดใต้  มีหน่วยเป็นองศา + หรือ – เทียบกับระนาบศูนย์กลางเส้นระวิมรรค  บางครั้งบอกค่าเป็น N (เหนือ) S (ใต้)

วรรษาพละ,วรรษาผล

ดวงชะตาที่คำณวนขึ้น ณ ขณะที่ อาทิตย์จร มีค่าองศาเท่ากับองศาของอาทิตย์กำเนิด  ใช้สำหรับพยากรณ์เหตุการณ์ในรอบปีของดวงชะตานั้น

 

ตรุวังกะ ( Dharuvanka )

ค่าคงตัวของระยะแตกต่างของเวลาของอาทิตย์ในแต่ละปีที่จะโคจรมาเท่ากับ ตำแหน่งเดิมอีกครั้ง  มีหน่วยเป็น เวลา (วัน ชั่วโมง นาที และวินาที)

 

อุทัยลัคน์

จุด ขอบฟ้าตะวันออก ณ เวลาประสงค์ ในสถานที่นั้น ดู ทศมลัคน์,ลัคนา

 

อัสตลัคน์

ขอบฟ้าตะวันตก ณ เวลาประสงค์

 

มัธยลัคน์

จุดศูนย์เที่ยง บน ณ เวลาประสงค์ ดู ทศมลัคน์,ลัคนา


ปตละลัคน์ (patalalakana)

จุดศูนย์เที่ยง ล่าง

 

เศษศาติ

 

ขละลัคน์ ดู  ตรียางค์มรณะ

 

ขละจันทร์  ดู  นวางค์มรณะ

 

เวลา

ระยะความนานจากจุดเริ่มต้น จนถึงจุดสิ้นสุด มีหน่วยวัดเป็น ปี เดือน วัน ชม นาที และวินาที

 

วิมโสตรีทศา

อัษโฏตรีทศา

มหาทักษา


Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>