บอร์ดสนทนา

วิดิโอน่าสนใจ-โหราศาสตร์ภารตะ

Krujiab.com ( ครูเจี้ยบดอทคอม )
ติวเข้ม คณิตศาสตร์ อังกฤษ โดยวิธีธรรมชาติ รับรองผล ด้ยวิธีการสอนแนวใหม่

Google+

ตัวอย่างการสอน - โหราศาสตร์ภารตะ from horaparata.com on Vimeo.

ตัวอย่างการสอน - โหราศาสตร์ภารตะ from Vilert Chew on Vimeo.

จักรราศี – ๒ มาตราของจักรราศี โหราศาสตร์

มาตราส่วนของจักรราศี

จักรราศี = ๑๒ ราศี

จักรราศี = ๓๖๐ องศา

๑    ราศี = ๓๐ องศา

๑    องศา = ๖๐ ลิบดา

๑    ลิบดา = ๖๐ ฟิลิบดา

 

รูปสัญญลักษณ์ของจักรราศี

จักรราศีที่ใช้ในวิชาโหราศาสตร์นั้น มีอยู่สองชนิด คือ

๑. จักรราศีอาทิตย์

๒. จักรราศีจันทร์


๑. จักรราศีอาทิตย์

จักรราศีแบบนี้เกิดจากการโคจรของดวงอาทิตย์ไปตามเส้นรวิมรรคผ่านกลุ่มดาวนักษัตรต่างๆ ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้นสิบสองกลุ่มโดยใช้เวลาโคจรผ่านกลุ่มดาวนักษัตรดังกล่าวทั้งสิบสองกลุ่มเป็นเวลาหนึ่งปี และเรียกชื่อราศีตามกลุ่มดาวนักษัตรที่ดวงอาทิตย์โคจรผ่าน มีดังต่อไปนี้

๑. ราศีเมษ ใช้สัญญลักษณ์ตัวเลขว่า ราศี ๐

๒ ราศีพฤษภ ใช้สัญญลักษณ์ตัวเลขว่า ราศ ๑

๓. ราศีมิถุน ใช้สัญญลักษณ์ตัวเลขว่า ราศี ๒

๔. ราศีกรกฎ ใช้สัญญลักษณ์ตัวเลขว่า ราศี ๓

๕. ราศีสิงห์ ใช้สัญญลักษณ์ตัวเลขว่า ราศี ๔

๖. ราศีกันย์ ใช้สัญญลักษณ์ตัวเลขว่า ราศี ๕

๗. ราศีตุลย์ ใช้สัญญลักษณ์ตัวเลขว่า ราศี ๖

๘. ราศีพิจิก ใช้สัญญลักษณ์ตัวเลขว่า ราศี ๗

๙. ราศีธธนู ใช้สัญญลักษณ์ตัวเลขว่า ราศี ๘

๑๐. ราศีมังกร ใช้สัญญลักษณ์ตัวเลขว่า ราศี ๙

๑๑. ราศีกุมภ์ ใช้สัญญลักษณ์ตัวเลขว่า ราศี ๑๐

๑๒. ราศีมีน ใช้สัญญลักษณ์ตัวเลขว่า ราศี ๑๑

ข้อสังเกตุ เลขสัญญลักษณ์ประจำราศีจะเริ่มจาก ราศี ๐

โดยที่ดวงอาทิตย์จะโคจรผ่านกลุ่มดาวนักษัตรเหล่านี้ทั้งสิบสองกลุ่ม ซึ่งมีอัตราโคจรผ่านกลุ่มดาวนักษัตรเหล่านี้แต่ละราศีเฉลี่ยราศีละหนึ่งเดือน จากสาเหตุนี้จึงทำให้เกิดเป็นที่มาของวิธีการนับวันเดือนปีแบบ สุริยคติ และกลายเป็นมาตราฐานสากลนิยม ดังที่ที่เราใช้นับวัน เดือน ปี กันอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเอง


๒. จักรราศีจันทร์

จักรราศีแบบนี้เกิดจากแนวการโคจรของดวงจันทร์ผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ต่างๆจำนวนยี่สิบเจ็ดกลุ่ม (โบราณนั้นมีกำหนดกลุ่มฤกษ์ไว้ทั้งสิ้นยี่สิบแปดกลุ่ม  ในปัจจุบันนี้นั้นนิยมใช้เพียงยี่สิบเจ็ดกลุ่มเท่านั้น ฤกษ์ที่ถูกตัดออกไปนั้นคือ กลุ่มฤกษ์อภิชิต แต่ก็มีนักโหราศาสตร์บางกลุ่มมีมติเห็นควรให้เพิ่มเติมกลุ่มดาวฤกษ์กลับเข้าไป  รวมทั้งสิ้นเป็นยี่สิบแปดกลุ่ม เหมือนเช่นเดิม) โดยมีอัตราการโคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์เฉลี่ยกลุ่มละหนึ่งวันโดยประมาณและเมื่อดวงจันทร์โคจรผ่านดาวฤกษ์ทั้งยี่สิบเจ็ดกลุ่มครบหนึ่งรอบ(ประมาณยี่สิบเจ็ดวัน)จะถือว่าเป็นเวลาหนึ่งเดือน จากสาเหตุนี้จึงทำให้มีการคิดวันเดือนปีอีกแบบหนึ่งเรียกว่าวันเดือนปีแบบ จันทรคติ โหราศาสตร์ไทยยังนิยมใช้การนับวันเดือนปีแบบนี้อยู่

 

นักษัตรฤกษ์

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>