บอร์ดสนทนา

วิดิโอน่าสนใจ-โหราศาสตร์ภารตะ

Krujiab.com ( ครูเจี้ยบดอทคอม )
ติวเข้ม คณิตศาสตร์ อังกฤษ โดยวิธีธรรมชาติ รับรองผล ด้ยวิธีการสอนแนวใหม่

Google+

ตัวอย่างการสอน - โหราศาสตร์ภารตะ from horaparata.com on Vimeo.

ตัวอย่างการสอน - โหราศาสตร์ภารตะ from Vilert Chew on Vimeo.

การใช้ดวงนวางค์จักรตรวจสอบมุมสัมพันธ์-โหราศาสตร์

การใช้ดวงนวางค์จักรตรวจสอบมุมสัมพันธ์-โหราศาสตร์ – โปรแกรมโหราศาสตร์ Parastro

เปิดอบรมโหราศาสตร์ฟรีสำหรับผู้สนใจ

เพื่อเป็นการสืบสาน และ จรรโลงวิชาโหราศาสตร์ไทยอันเป็นมรดกและภูมิปัญญาของบุรพจารย์โหราศาสตร์ของ ไทย  สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ร่วมกับ อ.ภิญโญ  พงศ์เจริญ  นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ   เปิดอบรมวิชาโหราศาสตร์ไทยให้แก่ผู้ที่สนใจฟรี …

โดยมีตารางการอบรมดังนี้

วันพฤหัสบดี เวลา ๑๕.๐๐ น  ที่สำนักงานสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ  โครงการวัดโสมนัสวิหาร

วันอาทิตย์    [ ..... อ่านต่อ ...]