บอร์ดสนทนา

วิดิโอน่าสนใจ-โหราศาสตร์ภารตะ

Krujiab.com ( ครูเจี้ยบดอทคอม )
ติวเข้ม คณิตศาสตร์ อังกฤษ โดยวิธีธรรมชาติ รับรองผล ด้ยวิธีการสอนแนวใหม่

Google+

ตัวอย่างการสอน - โหราศาสตร์ภารตะ from horaparata.com on Vimeo.

ตัวอย่างการสอน - โหราศาสตร์ภารตะ from Vilert Chew on Vimeo.

การใช้ครหสนธิในโปรแกรมโหราศาสตร์ Parastro

การใช้ครหสนธิในโปรแกรมโหราศาสตร์ Parastro

อัตราการโคจรของดาวพระเคราะห์-โหราศาสตร์

อัตราการโคจรของดาวพระเคราะห์ ดาวพระเคราะห์นั้นมิได้สถิตย์นิ่งอยู่กับที่ มีการเคลื่อนตัวหรือโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ จักรวาล ดาวเคราะห์เหล่านี้ล้วนโคจรไปด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน สุดแท้แต่ความใกล้ไกลจากจุดศูนย์กลาง แต่เนื่องจากในทางโหราศาสตร์นั้น สนใจและพิจารณาผลของดาวพระเคราะห์ต่างๆ ที่มีต่อโลกเท่านั้น ดังนั้นจึงพิจารณาตำแหน่งของปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์กับโลกใบนี้ โดยกำหนดเอาโลกเป็นจุดศูนย์กลาง (Geocentric System) และเมื่อมองออกไปจากโลกแล้ว จึงมองเห็นดาวพระเคราะห์ต่างๆ โคจรรอบโลก ต่อไปนี้เป็นอัตราการโคจรเฉลี่ยของดาวพระเคราะห์ที่มองไปจากโลก

ลัคนา [ ..... อ่านต่อ ...]

โหราศาสตร์กำหนดชะตาบ้านเมือง 3

โหราศาสตร์กำหนดชะตาบ้านเมือง 3

 

 

โหราศาสตร์กำหนดชะตาบ้านเมือง 1

โหราศาสตร์กำหนดชะตาบ้านเมือง 2

โหราศาสตร์กำหนดชะตาบ้านเมือง 3

โหราศาสตร์กำหนดชะตาบ้านเมือง 4

โหราศาสตร์กำหนดชะตาบ้านเมือง 5

โหราศาสตร์กำหนดชะตาบ้านเมือง 6

[ ..... อ่านต่อ ...]

การคำณวนดวงชะตาและสมผุสพระเคราะห์ -โหราศาสตร์

การคำณวนดวงชะตา

การคำณวนดวงชะตาแบ่งขั้นตอนได้เป็น ๒ ขั้นตอนหลักๆดังนี้

๑.คำณวนสมผุสดาวพระเคราะห์

๒.คำณวนตำหาแหน่งลัคนาและเมอริเดียน

การคำณวนสมผุสดาวพระเคราะห์

การคำณวนสมผุสดาวพระเคราะห์หมายถึงการคำณวนหาตำแหน่งของดาวพระเคราะห์ที่แท้จริง ณ.ขณะนั้น (เวลาประสงค์)  มีวิธีการดังนี้

๑.       หาอัตราการโคจรของดาวพระเคราะห์ประจำวัน

๒.      คำณวนจำนวนเวลาประสงค์ที่เกินมาจากเวลาที่กำหนดในปฏิทิน

๓.      เปลี่ยนจำนวนเวลาที่เกินให้เป็น องศา ลิปดา

๑.วิธีหาอัตราโคจร

[ ..... อ่านต่อ ...]

HORATV โทรทัศน์โหราศาสตร์

HoraTV โทรทัศน์โหราศาสตร์ช่องแรกของเมืองไทย HoraTV โทรทัศน์โหราศาสตร์ช่องแรกของเมืองไทย

 

ทดสอบการออกอากาศโทรทัศน์ออนไลน์

HoraTV

โทรทัศน์โหราศาสตร์เสรี ช่องแรกของเมืองไทย

ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก อ.สิทธินาถ ทองมี และคณาจารย์หลายท่านจากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ (วัดราชนัดดารามวรวิหาร)

เว็บไซท์ในหมวดโหราศาสตร์ที่ท่านอาจจะสนใจ …

โหราภารตะดอทคอม ศศิลป์พยากรณ์

 

[ ..... อ่านต่อ ...]