ผู้เยี่ยมชม

ขณะนี้: 3
วันนี้: 40
สัปดาห์นี้: 40
ทั้งหมด: 87348
Krujiab.com ( ครูเจี้ยบดอทคอม )
ติวเข้ม คณิตศาสตร์ อังกฤษ โดยวิธีธรรมชาติ รับรองผล ด้ยวิธีการสอนแนวใหม่

Google+

ตัวอย่างการสอน - โหราศาสตร์ภารตะ from horaparata.com on Vimeo.

ตัวอย่างการสอน - โหราศาสตร์ภารตะ from Vilert Chew on Vimeo.

โหราศาสตร์ภารตะ 24

ปัญจมหาบุรุษโยค (1)

โดย เสรษฐวิทย์ ชีรวินิจ

ได้สาธิตการพยากรณ์ดวงชะตา ตามตำราของวิชาโหราศาสตร์ภารตะไปหลายตอน ขอขัดจังหวะด้วยการนำเอาหลักวิชาของโหราศาสตร์ภารตะมานำเสนอสักนิด
วิชาโหราศาสตร์ภารตะ หรือ ที่เรียกกันทั่วไปว่า โหราศาสตร์ฮินดู หรือ โหราศาสตร์พระเวทย์ (VEDIC ASTROLOGY) นั้น มีหลักวิชาที่ละเอียดมากมาย ซึ่งต้องใช้ความมานะพยายามในการจดจำและพิเคราะห์
ดังนั้น อาจารย์สิทธินาถ ทองมี ผู้ทุ่มเทชีวิตให้กับวิชาโหราศาสตร์ภารตะมาตลอดทั้งชีวิต ได้จัดรวบรวมหลักวิชาที่บันทึกเป็นโศลกต่างๆมาพิเคราะห์ และ ทดลองใช้จนมั่นใจว่า สามารถนำไปพยากรณ์ได้ แล้วเอามาสั่งสอนลูกศิษย์อีกทอดหนึ่ง
หลักสำคัญของวิชาโหราศาสตร์ภารตะ ที่อาจารย์สิทธินาถ ทองมี นำมาสอนลูกศิษย์ก็คือ เรื่อง โยค (YOGA) หรือ ที่ภาษาไทยเรียกว่า โชค นั่นเอง
อันที่จริง โยค ในวิชาภารตะนั้นมีมากมายหลายร้อยโยค แต่ที่ผมจะนำมาเสนอในวันนี้ จะเป็นโยคที่ค่อนข้างแสดงผลชัดเจนที่สุด เรียกว่า ปัญจมหาบุรุษโยค(PANCHA MAHAPURUSHA YOGAS)
คำว่า ปัญจะ เป็นภาษาบาลี แปลว่า ห้า ในที่นี้หมายถึง ดาว 5 ดวง คือ อังคาร(๓) พุธ(๔) พฤหัส(๕) ศุกร์(๖) เสาร์(๗)
ดังนั้น ปัญจมหาบุรุษโยค จึงหมายถึง โยคที่แสดงคบุคลิกภาพของเจ้าชะตาโดยผ่านทางดาวทั้ง 5 ดวงที่กล่าวมาข้างต้น ดังนี้

1.รุจกโยค คือ โยคที่เกิดจากดาวอังคาร(๓)(RUCHAKA YOGA)

ตำราท่านว่าไว้ ดวงชะตาที่จะได้ รุจกโยค จะต้องมีอังคาร(๓) เข้มแข็ง เป็นอุจจ์ หรือ เป็นเกษตร และเป็นเกณฑ์ต่อลัคนา คือ อังคาร(๓) สถิตเป็น 1 , 4 , 7 , 10 ต่อลัคนา ตามตัวอย่าง

24-01

จะเห็นว่า อังคาร(๓) อยู่ใน 3 ราศีต่อไปนี้จะมีความเข้มแข็ง คือ เป็นเกษตร ในราศีเมษ , เป็นเกษตรในราศีพิจิก และเป็นอุจจ์ ในราศีมังกร
หากลัคนาสถิตเป็นเกณฑ์กับดาวอังคาร(๓)ที่มีความเข้มแข็งดังกล่าว ดวงชะตาผู้นั้นก็จะได้ รุจกโยค เช่น

24-02

อังคาร(๓)เป็นเกษตรในราศีเมษ และลัคนาสถิตใน 4 ราศีข้างต้น เป็นเกณฑ์กับ อังคาร(๓) ดวงชะตานี้ก็จะได้ รุจกโยค หรือ

24-03

อังคาร(๓)เป็นเกษตรในราศีพิจิก และลัคนาสถิตใน 4 ราศีข้างต้น เป็นเกณฑ์กับอังคาร(๓) ดวงชะตานี้ก็จะได้ รุจกโยค หรือ

24-04

อังคาร(๓)เป็นอุจจ์ ที่ราศีมังกร และ ลัคนาสถิตใน 4 ราศีข้างต้น เป็นเกณฑ์กับ อังคาร(๓) ดวงชะตานี้ก็จะได้ รุจกโยค
แล้วการได้รุจกโยค จะให้ผลแก่เจ้าชะตาอย่างไร
ตำรากล่าวว่า ดวงชะตาผู้ใดได้รุจกโยค จะมีอายุยืน จะมีเฮโมโกลบินในเลือดดี เป็นคนชอบการผจญภัย จะมีร่างกายเข้มแข็ง สมส่วน ทะมัดทะแมง ว่องไว เป็นนักต่อสู้ โมโหร้ายแต่มีเมตตา มีความกล้าหาญ เป็นทหาร ตำรวจ และนายช่างจะดี
ยกตัวอย่าง ดวงข้างล่างนี้ ซึ่งเป็นดวงชะตาของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (ADOLF HITLER) ผู้นำเผด็จการของเยอรมัน ผู้ก่อสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นผู้ออกคำสั่งให้สังหารชาวยิวหลายล้านคน (จากหนังสือ โหราศาสตร์ไทยชั้นสูง ของ อาจารย์ สิงโต สุริยาอารักษ์)

24-05

จะเห็นว่า ลัคนาอยู่ราศีตุลย์ ดาวอังคาร(๓)สถิตราศีเมษเป็นเกษตร มีความเข้มแข็ง และเป็นเกณฑ์กับลัคนา เข้ากฎของการเป็น รุจกโยค
อีกตัวอย่าง ซึ่งเป็นดวงชะตาของ นายพลโจเซฟ สตาลิน (JOSEPH STALIN) ผู้นำเผด็จการระบอบคอมมิวนิสต์ ของ สหภาพโซเวียต (จากหนังสือ โหราศาสตร์ไทยชั้นสูง ของ อาจารย์ สิงโต สุริยาอารักษ์)

24-06

จะเห็นว่า ลัคนาอยู่ราศีตุลย์ อังคาร(๓)สถิตราศีเมษ เป็นเกษตร มีความเข้มแข็ง และเป็นเกณฑ์กับลัคนา
จะเห็นว่า ทั้งสองคนดังกล่าวต่างก็มีอาชีพเป็นทหาร ที่ประสบความสำเร็จตามที่โสลกในเรื่อง รุจกโยคได้กล่าวเอาไว้ เข้ากฎของการเป็น รุจกโยค

2.ภัทรโยค เป็นโยคที่เกิดจากดาวพุธ(๔)(BHADRA YOGA)

ตำราท่านว่าไว้ ผู้ที่จะได้ “ภัทรโยค” จะต้องมีดาวพุธ(๔) เข้มแข็ง เป็นเกษตร และสถิตเป็นเกณฑ์ต่อลัคนา คือสถิตเป็น1 , 4 , 7 , 10 ต่อลัคนา เช่น

24-07

ดวงชะตาของผู้ใด มีพุธ(๔) เป็นเกษตร ในราศีเมถุน และลัคนาสถิตอยู่ใน 4 ราศีดังกล่าว ซึ่งเป็นเกณฑ์กับ พุธ(๔) ดวงชะตาผู้นั้นจะได้ “ภัทรโยค” หรือ

24-08

ดวงชะตาของผู้ใด มีพุธ(๔) เป็นเกษตรในราศีกันย์ และ ลัคนาสถิตอยู่ใน 4 ราศีดังกล่าว เป็นเกณฑ์กับดาวพุธ(๔) ดวงชะตาของผู้นั้น จะได้ “ภัทรโยค”
ได้ ภัทรโยค แล้วส่งผลอย่างไรต่อเจ้าชะตา
ตำราท่านบอกว่า ดวงชะตาที่ได้ ภัทรโยค จะมีความฉลาดเฉลียว มีความเป็นปราชญ์ เป็นผู้มีวิชาการความรู้ จะเป็นนักพูดที่ดี เป็นผู้มีความสามารถในการขีดเขียน เป็นครูบาอาจารย์ เป็นแพทย์ พ่อค้า นักธุรกิจ มีจิตใจฝักใฝ่ในศาสนา มีความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน รู้จักแบ่งปัน
ยกตัวอย่างดวงชะตาของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งได้รับการถวายพระนามว่า พระบิดาแห่งโหราศาสตร์ไทย (จากหนังสือ โหราศาสตร์ไทยชั้นสูง ของ อาจารย์ สิงโต สุริยาอารักษ์)

24-09

ลัคนาอยู่ราศีกันย์ เรือนของพุธ(๔) ร่วมกับดาวพุธ(๔)ที่เป็นเกษตร มีความเข้มแข็ง เข้ากฎของการเป็น ภัทรโยค

3.หังสโยค โยคที่เกิดจากดาวพฤหัส(๕)(HANSA YOGA)

ตำราท่านว่าไว้ ผู้ที่จะได้ “หังสโยค” จะต้องมีดาวพฤหัส(๕) เข้มแข็ง คือ เป็นอุจจ์ หรือ เป็นเกษตร และ ต้องเป็นเกณฑ์ต่อลัคนา คือ สถิตเป็น 1 , 4 , 7 , 10 ต่อลัคนา ตามตัวอย่าง

24-10

พฤหัส(๕) เป็นเกษตรที่ราศีธนู ถือว่ามีความเข้มแข็ง หากลัคนาสถิตเป็นเกณฑ์ต่อ พฤหัส(๕) ใน 4 ราศีข้างต้น ดวงชะตานั้นก็จะได้ “หังสโยค” หรือ

24-11

พฤหัส(๕) เป็นเกษตร ที่ราศีมีน ถือว่ามีความเข้มแข็ง หากลัคนาสถิตเป็นเกณฑ์ต่อ พฤหัส(๕) ใน 4 ราศีข้างต้น ถือว่า พฤหัส(๕) เป็นเกณฑ์กับลัคนา ดวงชะตานั้นก็จะได้ “หังสโยค” หรือ

24-12

พฤหัส(๕) เป็นอุจจ์ที่ราศีกรกฎ ถือว่ามีความเข้มแข็ง หากลัคนาสถิตเป็นเกณฑ์ ต่อพฤหัส(๕) ใน 4 ราศีข้างต้น ถือว่าเป็นเกณฑ์กับลัคนา ดวงชะตานั้นจะได้ “หังสโยค”
ได้ “หังสโยค” แล้วส่งผลอย่างไรต่อเจ้าชะตา
ตำราท่านว่าไว้ ดวงชะตาใดได้ หังสโยค จะเป็นคนที่ได้รับการเคารพยกย่องบูชา จะมีความดีในสังคมจนเป็นที่ปรากฏ เป็นคนมีความเมตตากรุณา มียศศักดิ์ จะมีเสียงพูดที่ไพเพราะ ประหนึ่งหงส์
ผมขอยกตัวอย่างดวงชะตาของ ริชาร์ด เอ็ม นิกสัน(RICHARD M. NIXON) ประธานาธิบดีคนที่ 37 ของสหรัฐอเมริกา (จากหนังสือ โหราศาสตร์ไทยชั้นสูง ของ อาจารย์ สิงโต สุริยาอารักษ์)

24-13

ลัคนาอยู่ราศีกันย์ ขณะที่ดาวพฤหัส(๕)สถิตราศีธนู เป็นเกษตร มีความเข้มแข็ง และเป็นเกณฑ์กับลัคนา
อีกดวงชะตาเป็นของ อับราฮัม ลินคอล์น(ABRAHAM LINCOLN) ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้ประกาศเลิกทาสจนกระทั่งเกิดสงครามกลางเมืองขึ้น

24-14

ลัคนาอยู่ราศีมีน เรือนของพฤหัส(๕) ร่วมกับพฤหัส(๕)ที่เป็นเกษตร มีความเข้มแข็ง เข้ากฎของการเป็นหังสโยค
ผมขอจบ “ปัญจมหาบุรุษโยค” ภาคแรกเอาไว้แค่นี้ ตอนหน้าจะมาว่ากันต่อ หวังว่าคงจะสนุกกับการอ่านนะครับ

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>